18

Profesor Jarosław Sankowski, 1962, KD19, 2019

add Twoja notatka 
Opis pozycji
akryl, płótno, 35 x 55 cm

Urodzony w 1962 roku w Bydgoszczy. Po pięcioletniej nauce w bydgoskim Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych, rozpoczął studia w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Gdańsku. Po pięcioletniej nauce na Wydziale Architektury i Wzornictwa Przemysłowego następnie Malarstwa i Grafiki w 1987 roku otrzymał Dyplom w pracowni prof. Jerzego Zabłockiego z zakresu malarstwa. Uprawia malarstwo, rysunek, grafikę projektową, obecnie związany jako pedagog na stanowisku adiunkta z Wydziałem Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego.

W malarstwie i w rysunku autor cykli o tematyce architektonicznej oraz cykli odnoszących się do ilustracji praw fizyki.
Artysta w swoim malarstwie porusza się w przestrzeni określonej przez elementy architektoniczne, komponując je w układy nawiązujące do klasyki architektury europejskiej. Aranżacje architektoniczne są dla autora okazją badania możliwości wyrazowych płaszczyzny malarskiej i linii a także zależności między geometrią kompozycji a czynnikiem emocjonalnym. Obrazy są malowane swobodnie z malarskim rozmachem, choć cechuje je szczególna skłonność autora do porządkowania kompozycji zgodnie z wymogami wzoru architektonicznego.
Odrębnym założeniem artystycznym jest tworzenie prac malarskich, których inspiracją są opracowania graficzne zawarte w podręcznikach, instrukcjach, tablicach, prospektach, które dotyczą fizykalnych zależności między przedmiotami.

Autor kilkunastu wystaw indywidualnych oraz uczestnik kilkudziesięciu wystaw zbiorowych w kraju i za granicą. Należy do Związku Polskich Artystów Plastyków .

Laureat nagrody Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego na XIV Ogólnopolskim Salonie Plastyki „Egeria” 2008
Nominacja do nagrody na 23 FPMW w Szczecinie
Aukcja
Charytatywna Aukcja Fundacji Galerii STALOWA
gavel
Data
09 czerwca 2021
date_range
Cena wywoławcza
44 EUR
Cena sprzedaży
Sprzedaż warunkowa
127 EUR
Cena końcowa bez opłaty aukcyjnej
110 EUR
Przebicie
288%
Wyświetleń: 63 | Ulubione: 0
Aukcja

Fundacja Galerii Stalowa

Charytatywna Aukcja Fundacji Galerii STALOWA
Data
09 czerwca 2021
Przebieg licytacji

Licytowane będą wszystkie pozycje

Opłata aukcyjna
15.00%
OneBid nie pobiera dodatkowych opłat za licytację.
Podbicia
  1
  > 50
  1 000
  > 100
  2 000
  > 200
  5 000
  > 500
 
Regulamin

Regulamin

 

1.    Organizatorem Charytatywnej Aukcji Galerii STALOWA jest „Fundacja Galerii STALOWA” z siedzibą przy ul. Stalowej 26, 03-426 w Warszawie; KRS:0000604525; NIP: 113 290 39 75, zwana dalej Organizatorem. Numer rachunku bankowego: PKO BP 30 1020 1042 0000 8502 0344 5335.

2.    Przedmiotem Aukcji są dzieła sztuki stanowiące własność Fundacji. Są one wolne od wad prawnych, prawno-rzeczowych i nie są obciążone prawami osób trzecich.

3.    Aukcja jest prowadzona zgodnie z przepisami prawnymi obowiązującymi w Polsce.

4.    Aukcja przeprowadzona zostanie przy ulicy Stalowej 26 w Warszawie oraz równolegle za pośrednictwem internetu na stronie fundacjastalowa.onebid.pl.

5.    Organizator ma prawo do wycofania dzieła sztuki z Aukcji bez podania przyczyn.

6.    Organizator nie pobiera wadium.

7.   Cena wywoławcza każdego dzieła sztuki określona jest każdorazowo przez Organizatora w materiałach aukcyjnych. Dyptyki, tryptyki i poliptyki, o ile Organizator nie określi inaczej, stanowić będą jedną pozycję aukcyjną.

8.    Uczestnikowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy i rezygnacji z zakupu. Organizator ma prawo dochodzić należności za wylicytowaną pracę na drodze prawnej.

9.   Warunkiem przystąpienia do licytacji w siedzibie Organizatora jest wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego przed aukcją i uzyskanie licytacyjnego numeru identyfikacyjnego. Warunkiem licytacji online jest założenie lub posiadanie konta w serwisie www.fundacjastalowa.onebid.pl. Wszystkie dane osobowe Uczestnika pozostają do wglądu wyłącznie dla odpowiednio przeszkolonych pracowników Organizatora.

10.  Uczestnik, który nie może wziąć udziału w licytacji osobiście lub za pośrednictwem internetu, ma możliwość:

      a) wcześniejszego telefonicznego zgłoszenia chęci zakupu pracownikom Organizatora pod numerem +48 22 380 34 43 lub +48 606 864 943 lub mailowo pod adresem [email protected];          

      b) ustawienia limitów cen zakupu poszczególnych prac na stronie www.fundacjastalowa.onebid.pl.

11. Licytacja danej pracy kończy się w momencie uderzenia młotkiem przez prowadzącego Aukcjonera, a Uczestnik, który zaoferował w tym momencie najwyższą cenę, zawiera z Organizatorem umowę kupna-sprzedaży. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy i rezygnacji z zakupu.

12.  Minimalne przebicie wynosi 50,- PLN, po przekroczeniu kwoty 1 000,- PLN minimalne przebicie wynosi 100,- PLN, a po przekroczeniu kwoty 2 000,- PLN minimalne przebicie wynosi 200,- PLN. Po przekroczeniu kwoty 5 000,- PLN minimalne przebicie wynosi 500, - PLN.

13. Opłata aukcyjna wynosi 15%.  

14. Uczestnik Aukcji, którego oferta będzie najwyższa otrzyma po zakończeniu aukcji maila z informacją o wygranej oraz danymi dotyczącymi płatności. Płatność za wylicytowana pracę (powiększoną o opłatę aukcyjną w wysokości 15%) można uiścić gotówką, przelewem lub kartą płatniczą.

15.  Nabywca otrzymuje rachunek.

16. Odbiór wylicytowanych i opłaconych dzieł sztuki powinien nastąpić w siedzibie „Fundacji Galerii STALOWA” przy ul. Stalowej 26 w Warszawie, nie później, niż 20 dni od zakończenia Aukcji i jest możliwy po uiszczeniu należności za wylicytowaną pracę powiększonej o opłatę aukcyjną w wysokości 15%. Po upływie tego terminu przechowywanie nabytego dzieła sztuki odbywa się na koszt i ryzyko Nabywcy. Na życzenie Nabywcy „Fundacja Galerii STALOWA” za odrębnie ustaloną opłatą wyśle dzieło sztuki za pośrednictwem firmy kurierskiej.

17.  Aukcjoner ma możliwość ostatecznego rozstrzygnięcia wszelkich ewentualnych sporów, a w sytuacji gdy nie jest to możliwe może ponownie wystawić daną pracę do licytacji.

18.  Własność wylicytowanego dzieła sztuki przechodzi na Nabywcę dopiero po zapłaceniu pełnej ceny zaoferowanej podczas Aukcji powiększonej o opłatę organizacyjną w wysokości 15%.

19.  W celu zapewnienia bezpieczeństwa podczas logowania, rejestracji i licytacji drogą internetową zawsze stosujemy szyfrowaną transmisję danych kluczem SSL. Ponadto, wszystkie dane zapisane w bazie danych są szyfrowane, a system zabezpiecza bazy danych przed ujawnieniem ważnych informacji bądź uzyskaniem do nich dostępu osobom trzecim.

20.  Po zakończeniu licytacji ostatniej pozycji, Aukcjoner ma prawo na wniosek Uczestnika ponownie wprowadzić do licytacji pozycje, które nie znalazły nabywców podczas pierwotnej licytacji. Uczestnicy biorący udział w licytacji online mogą to zrobić poprzez kliknięcie przycisku Ponów w zakładce Lista pozycji przy danej Aukcji.

 

O aukcji


FAQ
O sprzedawcy
Fundacja Galerii Stalowa
Kontakt
Fundacja Galerii STALOWA
room
ul. Stalowa 26
03-426 Warszawa
phone
48606 864 943
keyboard_arrow_up
add