55

Profesor Marcin Kowalik, 1981, Malarz murali, 2017

add Twoja notatka 
Opis pozycji
akryl, płótno, 80 x 40 cm

Ukończył z wyróżnieniem Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Zamościu. W latach 2001-2006 studiował na Wydziale Malarstwa krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, w roku 2006 obronił dyplom z wyróżnieniem w pracowni prof. Adama Wsiołkowskiego, gdzie odbył również studia doktoranckie zakończone w 2009 roku. Obecnie jest asystentem w jego pracowni.

Uprawia malarstwo oraz twórczość w zakresie instalacji, obiektu i performance’u. Działa jako organizator, kurator i opiekun artystyczny. Autor cyklów malarskich Przestrzeń podróży (od 2006), Pejzaż w pudełku (od 2007), Michał (od 2007), Nieznane królestwo (od 2008), Back to basics (od 2010), Faza lustra (od 2011). Znajduje się w czołówce plebiscytu Rzeczpospolitej - Kompas Młodej Sztuki.

Uczestniczył w około 40 wystawach w Polsce i wielu krajach świata. Miał ponad 20 wystaw indywidualnych, m.in Hamburgu, Lipsku, Düsseldorfie, Dublinie, Warszawie, Zamościu i Krakowie (Muzeum Narodowe).

Stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Prezydenta Miasta Zamościa, Prezydenta Miasta Krakowa. W 2007 brał udział w warsztatach dla kuratorów Crosskick Academie w Berlinie organizowanych przez AdKV. W latach 2007-2008 uzyskał Stypendium Doktoranckie ASP Kraków. W 2008 przebywał w Düsseldorfie na stypendium Ateliers Höherweg 271. Jest stypendystą Fundacji Grazzella.

Wykładał gościnnie w National Colege of ART and Design w Dublinie oraz na Uniwersytecie w Ostrawie. Wspólnie z historykiem filozofii Eweliną Zwolan Gottfrund prowadził wykłady w European Union House w Dublinie i Zajezdni - Galerii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
Jego prace znajdują się w kolekcji Muzeum Akademi Sztuk Pięknych w Krakowie, Regionalnych Muzeach w Stalowej Woli i Chełmie, Borowik Collection, Clifford Chance Collection i licznych kolekcjach prywatnych w kraju i za granicą.
Jest Fundatorem stypendium Wiara w Malarstwo skierowanego dla uczniów ostatnich klas jego rodzimego Liceum Plastycznego w Zamościu. Obecnie mieszka i tworzy w Krakowie.
Aukcja
Charytatywna Aukcja Fundacji Galerii STALOWA
gavel
Data
09 czerwca 2021
date_range
Cena wywoławcza
44 EUR
Cena sprzedaży
455 EUR
Cena końcowa bez opłaty aukcyjnej
396 EUR
Przebicie
1035%
Wyświetleń: 83 | Ulubione: 5
Aukcja

Fundacja Galerii Stalowa

Charytatywna Aukcja Fundacji Galerii STALOWA
Data
09 czerwca 2021
Przebieg licytacji

Licytowane będą wszystkie pozycje

Opłata aukcyjna
15.00%
OneBid nie pobiera dodatkowych opłat za licytację.
Podbicia
  1
  > 50
  1 000
  > 100
  2 000
  > 200
  5 000
  > 500
 
Regulamin

Regulamin

 

1.    Organizatorem Charytatywnej Aukcji Galerii STALOWA jest „Fundacja Galerii STALOWA” z siedzibą przy ul. Stalowej 26, 03-426 w Warszawie; KRS:0000604525; NIP: 113 290 39 75, zwana dalej Organizatorem. Numer rachunku bankowego: PKO BP 30 1020 1042 0000 8502 0344 5335.

2.    Przedmiotem Aukcji są dzieła sztuki stanowiące własność Fundacji. Są one wolne od wad prawnych, prawno-rzeczowych i nie są obciążone prawami osób trzecich.

3.    Aukcja jest prowadzona zgodnie z przepisami prawnymi obowiązującymi w Polsce.

4.    Aukcja przeprowadzona zostanie przy ulicy Stalowej 26 w Warszawie oraz równolegle za pośrednictwem internetu na stronie fundacjastalowa.onebid.pl.

5.    Organizator ma prawo do wycofania dzieła sztuki z Aukcji bez podania przyczyn.

6.    Organizator nie pobiera wadium.

7.   Cena wywoławcza każdego dzieła sztuki określona jest każdorazowo przez Organizatora w materiałach aukcyjnych. Dyptyki, tryptyki i poliptyki, o ile Organizator nie określi inaczej, stanowić będą jedną pozycję aukcyjną.

8.    Uczestnikowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy i rezygnacji z zakupu. Organizator ma prawo dochodzić należności za wylicytowaną pracę na drodze prawnej.

9.   Warunkiem przystąpienia do licytacji w siedzibie Organizatora jest wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego przed aukcją i uzyskanie licytacyjnego numeru identyfikacyjnego. Warunkiem licytacji online jest założenie lub posiadanie konta w serwisie www.fundacjastalowa.onebid.pl. Wszystkie dane osobowe Uczestnika pozostają do wglądu wyłącznie dla odpowiednio przeszkolonych pracowników Organizatora.

10.  Uczestnik, który nie może wziąć udziału w licytacji osobiście lub za pośrednictwem internetu, ma możliwość:

      a) wcześniejszego telefonicznego zgłoszenia chęci zakupu pracownikom Organizatora pod numerem +48 22 380 34 43 lub +48 606 864 943 lub mailowo pod adresem [email protected];          

      b) ustawienia limitów cen zakupu poszczególnych prac na stronie www.fundacjastalowa.onebid.pl.

11. Licytacja danej pracy kończy się w momencie uderzenia młotkiem przez prowadzącego Aukcjonera, a Uczestnik, który zaoferował w tym momencie najwyższą cenę, zawiera z Organizatorem umowę kupna-sprzedaży. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy i rezygnacji z zakupu.

12.  Minimalne przebicie wynosi 50,- PLN, po przekroczeniu kwoty 1 000,- PLN minimalne przebicie wynosi 100,- PLN, a po przekroczeniu kwoty 2 000,- PLN minimalne przebicie wynosi 200,- PLN. Po przekroczeniu kwoty 5 000,- PLN minimalne przebicie wynosi 500, - PLN.

13. Opłata aukcyjna wynosi 15%.  

14. Uczestnik Aukcji, którego oferta będzie najwyższa otrzyma po zakończeniu aukcji maila z informacją o wygranej oraz danymi dotyczącymi płatności. Płatność za wylicytowana pracę (powiększoną o opłatę aukcyjną w wysokości 15%) można uiścić gotówką, przelewem lub kartą płatniczą.

15.  Nabywca otrzymuje rachunek.

16. Odbiór wylicytowanych i opłaconych dzieł sztuki powinien nastąpić w siedzibie „Fundacji Galerii STALOWA” przy ul. Stalowej 26 w Warszawie, nie później, niż 20 dni od zakończenia Aukcji i jest możliwy po uiszczeniu należności za wylicytowaną pracę powiększonej o opłatę aukcyjną w wysokości 15%. Po upływie tego terminu przechowywanie nabytego dzieła sztuki odbywa się na koszt i ryzyko Nabywcy. Na życzenie Nabywcy „Fundacja Galerii STALOWA” za odrębnie ustaloną opłatą wyśle dzieło sztuki za pośrednictwem firmy kurierskiej.

17.  Aukcjoner ma możliwość ostatecznego rozstrzygnięcia wszelkich ewentualnych sporów, a w sytuacji gdy nie jest to możliwe może ponownie wystawić daną pracę do licytacji.

18.  Własność wylicytowanego dzieła sztuki przechodzi na Nabywcę dopiero po zapłaceniu pełnej ceny zaoferowanej podczas Aukcji powiększonej o opłatę organizacyjną w wysokości 15%.

19.  W celu zapewnienia bezpieczeństwa podczas logowania, rejestracji i licytacji drogą internetową zawsze stosujemy szyfrowaną transmisję danych kluczem SSL. Ponadto, wszystkie dane zapisane w bazie danych są szyfrowane, a system zabezpiecza bazy danych przed ujawnieniem ważnych informacji bądź uzyskaniem do nich dostępu osobom trzecim.

20.  Po zakończeniu licytacji ostatniej pozycji, Aukcjoner ma prawo na wniosek Uczestnika ponownie wprowadzić do licytacji pozycje, które nie znalazły nabywców podczas pierwotnej licytacji. Uczestnicy biorący udział w licytacji online mogą to zrobić poprzez kliknięcie przycisku Ponów w zakładce Lista pozycji przy danej Aukcji.

 

O aukcji


FAQ
O sprzedawcy
Fundacja Galerii Stalowa
Kontakt
Fundacja Galerii STALOWA
room
ul. Stalowa 26
03-426 Warszawa
phone
48606 864 943
keyboard_arrow_up
add